Informació pels pacients

Tradicionalment, un dels objectius preferents de l'associació, com a societat mèdica, ha estat que els continguts científics propis del seu temari urològic puguin també arribar, en la seva justa mesura i amb tot el rigor que es mereix, a la ciutadania. Aquesta informació, feta de la manera més professional i alhora entenedora possible, ha de permetre als usuaris actualitzar-se en els temes urològics, resoldre dubtes i també deixar-se aconsellar per poder assolir uns hàbits de vida saludables en relació a l’esfera urogenital.
Per realitzar aquesta funció, la nostra societat incorpora les webs 'urologia .cat' i “UROfarmacs.cat”, creades l’any 2006 i 2008 respectivament per reconeguts professionals mèdics multidisciplinaris, molts d’ells socis de la nostra societat, i que han assolit ja, una molt alta xifra d’entrades diàries, convertint-se en l’actualitat en referents de la urologia en català a internet.

       

L'Associació

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat