XII Jornada de l'ACUC.
Calonge, maig de 2004

Aquestes jornades es van cel·lebrar el Hotel cap Roig de Calonge.

Com cada any van ser un éxit d'assitència.
També es va el.laborar un CD que var patrocinat per Laboratoris Yamanouchi

Documents

 • Recull fotogràfic de la jornada (zona restringida als socis)

Seu de la Jornada

 • Hotel cap Roig de Calonge
   
 Secretaria

Laboratoris Ferrer Farma, S.A.
(FERRER GRUPO)

Comité Científic
 • C. Pellice i Vilalta
 • E. Peyri i Rey
 • J. Mora i Nadal
 • A. Ponce i Campozano
 • J. Llopis i Manzaneras
 • R. Domingo i Ferrerons
 • J. Vesa i Llanes
 • E. Martínez Marsal
Comité Organitzador
 • E. Martínez i Marsal
 • Miquel Closas i Capdevila
 • N. Busquets i Dalmau
 • N. Carrasco i Cánovas
 • X. Gibonel i Garantó
 • J. Agustí Basols
 Junta directiva

President
J. Ferré i Fuentes
Vicepresident 1r
J. Prats i López
Vicepresident 2n
J. Delagneau i Rivas
Secretari General
J. Cortada i Robert

Tresorer
C. Berbegal i Colás
Vocals
N. Carrasco i Cànovas
A. Pont i Salvadó
X. Tesedo i Cubero
J. Vesa i Llanes

Jornades. Congresos

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat