V Jornada de l'ACUC.
Rialp, 17 de maig de 1997

Documents

 • Recull fotogràfic de la jornada (zona restringida als socis)

Seu de la Jornada

 • Hotel Condes del Pallars Av. Flora Cadena, 2 25594 Rialp (Lleida)
   
 Secretaria

Laboratoris Ferrer Farma, S.A.
(FERRER GRUPO)

Comité Científic
 • J. R. Bordalba i Gómez
 • LI. Miquel Flavian Domenech
 • J. J. Flores González
 • M. Gómez Agudo
 • J. Guajardo Guajardo
 • A. Massó i Badia
 • A. J. Mohamed Sarmini
 • A. Papiol i Grau
 • C. Pellicé i Vilalta
 • E. Pérez Lladós
 • R. Puig i Giró
 • J. Ma Samsó i Piñal
 • F. Torrente Castro
Comité Organitzador
 • C. Berbegal i Colas
 • J. Cortada i Robert
 • J. R. Recasens i Guinjuan
 Junta directiva

President
E. Martínez Marsal
Vicepresident 1r
R. Pons Robert
Vicepresident 2n
E. Peyrí Rey
Secretari General
J. Cortada i Robert

Tresorer
J. R. Recasens i Guinjuan
Vocals
M. Closas Capdevila
J. Prats López
J.L. Rodríguez de Andrés
C. Vargas Blasco

 

Jornades. Congresos

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat