Comprovar comunicació enviada
Localitzador  

XXII Jornada de l'Associacio Catalana d'Uròlegs de Comarques.
Vilanova del Vallès (Vallès Oriental), 26, 27 i 28 de maig de 2017

(Data límit de recepció:  )

FORMULARI D'ENVIAMENT DE PRESENTACIONS (PRIMER PAS)
 
EL PERIODE D'ENVIAMENT DE TREBALLS HA FINALITZAT
 
PRESENTACIÓ AMB CANÓ I PROGRAMA POWER POINT.
El primer signant ha d’estar inscrit a la Jornada
Si no s’especifica explícitament, totes les comunicacions, casos breus i vÍdeos es publicaran a la revista “Urologia i Comarques”, a l’apartat professional de la web de l'ACUC i al CD o DVD que s’entregan cada any.
El ponent cedeix els drets d’imatge a l’organització de les Jornades

Jornades. Congresos

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat