Què m'han de fer?

En aquest apartat hi trobarem una exhaustiva informació de les proves diagnòstiques i  intervencions que habitualment realitzen els uròlegs. Intentarem resoldre aquells dubtes que potser per falta de temps o per oblit de l’usuari,  no es van poder discutir en la consulta del metge i que de ben segur són importants per afrontar la prova o intervenció amb més confiança i tranquil·litat.

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt