El passat dia 10 de maig del 2006, l’uròleg Francesc Sánchez Martín  va presentar a  Barcelona la seva obra Summa Haematuriae, una eina de treball  imprescindible sobre un dels  principals signes guia de la patologia urològica.

La hematúria és un dels signes cardinals de l' urologia. “La detecció de les seves causes implica el coneixement de la pràctica totalitat de l’especialitat i el seu tractament implica la utilització de pràcticament totes les habilitats necessàries per  l’exercici de la urologia”, afirma el doctor Francesc Sánchez-Martín, uròleg de la Fundació Puigvert i autor del llibre Summa Haematuriae que ha presentat a Barcelona la Fundació AstraZéneca. És tracta del primer tractat que existeix sobre l’hematúria, en el que han participat més de quaranta especialistes de reconegut prestigi. A través de 19 capítols i l’anàlisi d’un miler de referències bibliogràfiques, determina les bases conceptuals, diagnòstic, causes i tractament de la hematúria.
 
El doctor Sánchez-Martín, assenyala que l’objectiu de l’obra ha estat portar a terme una revisió integral i actualitzada del diagnòstic i tractament de l’hematúria. “En l'actualitat -afegeix- estem molt atents a aspectes científics i d’investigació bàsica, biotecnologia, per la qual cosa hem considerat que també podria ser interessant elaborar un manual que donés rellevància a un aspecte fonamental en la urologia bàsica”.

Són centenars les dades que existeixen sobre l’hematúria però estan disperses, confuses i són poc accessibles. Per tot això era necessari ordenar i contextualitzar la informació i aquesta ha estat la principal raó per elaborar el primer tractat monogràfic sobre l’hematúria. Es facilita així que l’especialista pugui consultar tota aquesta informació amb certa agilitat”, afegeix el doctor Sánchez-Martín.
 
Els 19 capítols que conté aquesta obra constitueixen el cos del manual i són la base tècnica sobre la que es sustenta. Summa Haematuriae és el resultat de més de tres anys de treball i està compost per dos blocs editorials independents: 20 monografies sobre diversos aspectes de l’hematúria i un rotatiu, denominat Hematuria Tribune, que, amb format de diari inclou el material aportat pels diversos col·laboradors, molts d’ells reconeguts uròlegs catalans com la doctora Anna Orsola i els doctors Solé-Balcells, Daniel Cañís, Joaquim Marti, Antonio Alcaraz i Jaume Benages que en forma de entrevistes, articles breus, cròniques... atorga’n a la obra el valor d’un autèntic document d’actualitat.

 

Foto: l'autor del llibre, el Dr. Francesc Sánchez-Martín (a la dreta) el dia de la presentació a Barcelona de  "Summa Haematuriae".

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt