Exercicis per enfortir la musculatura del sòl pèlvic en la incontinència urinària femenina

PRIMER: COM TROBAR ELS MUSCULS DEL SÒL PELVIC.

Per localitzar correctament aquests músculs faci les següents proves:
1-apreti amb força com si volgués aturar el flux urinari.
2-apreti el múscul del voltant de l’anus com si evités l’escapament d’una ventositat.
3-ara tanqui , apreti i aixequi fort els dos músculs a la vegada. Així estarà fent contracció de la musculatura del sòl pelvis.

Procuri no contraure mai la musculatura abdominal o dels glutis mentres faci els exercicis

Opcionalment i per percebre més objectivament la contracció d'aquesta musculatura del sòl pèlvic, també pot lubricar-se un dit (a vegades amb una mica d'aigua es suficient) i col.locar-lo en la vagina o en el anus; immediatament després i amb la musculatura abdominal i dels glutis ben relaxades, expulsar aire poc a poc per la boca i apretar al voltant del dit com si es tractes de parar el moviment dels budells (controlar una defecació o diarrea).

Advertència: no faci aquestes contraccions del sòl pèlvic durant la micció, ja que no és el moment adequat per realitzar-les. Aquest fet pot comportar mes inconvenients que avantatges; la micció com a fenomen natural i fisiològic cal que es realitzi de forma completa i sense interrupcions.

SEGON: PREPARACIÓ.

Abans de cada sèrie d’exercicis, convé relaxar la musculatura del sòl pèlvic durant 3 o 4 minuts. Aquestes dues postures son molt recomanables en aquesta fase.


Col·locar-se de genolls i amb el cos inclinat cap endavant, recolzant els avantbraços al terra, i el cap entre les mans

Tombada al terra i amb un coixí sota la pelvis, col·locar les cames damunt d’una cadira

TERCER: TAULA D’EXERCICIS.

En cada un dels exercicis que s’expliquen a continuació s’ha de seguir aquestes normes:

1-contraure el sòl pèlvic durant 5 segons i relaxar la musculatura duran 10 segons. Això repetir-ho un mínim de 5 vegades en cada exercici.

2-la tabla d’exercicis complerta (totes les postures) cal fer-la 3 vegades al dia.

3- Duració del tractament entre 6 i 12 setmanes. Desprès es pot fer un manteniment tot reduint la intensitat i la freqüència.


4- Cal respirar correctament durant els exercicis, per aconseguir-ho cal relaxar els músculs pèlvics en la inspiració i contraure’ls en la espiració.

5- Els exercicis s'han de realitzar en llocs on no hi hagi soroll i pugui preservar-se la intimitat i afavorir la concentració.


6- Es important que aquests exercicis es facin de forma continuada i que formin part del protocol de tractament que estableixin l’uròleg i el Rehabilitador.

EXERCICIS:

a) Asseguda sense recolzar l’esquena, corbi la columna vertebral cap endins, contraient al mateix temps, de forma mental , la musculatura de la vagina i la uretra. Ha de concentrar-se posant els músculs tensos.


b) També asseguda en una cadira, separi les cames i col·loqui un objecte entre elles que provoqui una mica de resistència com una tovallola enrotllada. Faci contracció dels músculs pèlvics.

c) Asseguda al terra i amb les cames flexionades, ajunti els genolls i separi les cames, tot apretant les mans contra els genolls per a mantenir-los junts. Desprès intenti separar els genolls superant la pressió de les mans.


d) Asseguda o tombada, creui les cames i apreti les parts externes dels peus una contra l’altre.

(*)consell: si alguna vegada pateix una urgència miccional important, per evitar que s’escapi la orina pot inclinar-se cap endavant (com si fes una flexió per cordar-se les sabates) . d’aquesta manera s’aconsegueix disminuir la pressió sobre la bufeta.

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt