Consells per a la incontinència urinària

INTRODUCCIÓ:

La incontinència urinària equival a una pèrdua involuntària d’orina o a la dificultat de retenir-la. Una de cada 4 dones patiran al llarg de la seva vida algun episodi d’incontinència. Pot manifestar-se a qualsevol edat, però la seva incidència augmenta en els grups d’edat mes avançats. A partir dels 65-70 anys podem trobar estudis que assenyalen prevalences de fins un 60 per cent de les dones en aquests grups d’edat.
Existeixen moltes patologies capaces de produir incontinència urinària. Haurà de ser el metge de forma individualitzada el que realitzi un acurat diagnòstic per a poder establir el tractament més efectiu en cada cas.
Es molt freqüent trobar dones que la seva incontinència es relaciona amb la realització d’un esforç brusc i inesperat (per exemple el tossir, riure, estornudar ...). D’altres pateixen de forma sobtada una necessitat tan imperiosa d’orinar que moltes vegades no els és possible arribar a temps al bany.

Les pèrdues d’orina solen produir situacions molt incòmodes i compromeses, la roba es mulla i es taca. A més a més, aquestes pacients tenen molta por a que la gent els hi senti una olor desagradable. Hem d’afegir també, que no sempre, per no dir quasi mai, trobarem un WC públic en condicions per a poder controlar la situació. Tot això, li pot produir a la pacient una hipotètica afectació psicològica, traduïda ens angoixes, pors, vergonyes.... que fan que les persones no surtin de casa, evitin el contacte amb amics i parents i per tant pateixin una veritable autorretracció social. 
Per la nit també es pot produir aquesta patologia, les persones que han d’aixecar-se molt sovint a orinar poden patir trastorns del son (durant el dia solen estar cansats) i poden alterar també el descans dels familiars amb els que comparteixen la llar.

Tot això es pot arreglar amb un correcte tractament mèdic individualitzat. Mentrestant serveixin aquests consells per a reduir la intensitat d’aquest problema.

CONSELLS:

1-Tingueu cura amb els aliments, substancies i medicaments (sobretot diürètics) que us poden dificultar el control de la micció.

a) Es consideren irritants vesicals, i per tant cal evitar-los,  les begudes amb gas , les begudes que portin cafeïna (el te, el cafè, begudes de "cola"...), la tomaca, els cítrics (inclosos els seus sucs), l’alcohol, la xocolata (també porta cafeïna) i la mel.
b) Una de les conseqüències de l'habit de fumar és la tos crònica. La tos crònica pot debilitar l'esfínter i derivar en incontinència. Un altre conseqüència de fumar és la irritació de la bufeta pels components del tabac. Per últim augmenta el risc de càncer de bufeta. 
c) Distribueixi al llarg del dia la ingesta de líquids. La ingesta adequada de líquids és fonamental per al correcte funcionament de l'aparell urinari; la quantitat de líquids normal que ha d'ingerir un adult (incluint tot tipus de begudes i l'aigua dels aliments) és de 1500 a 2500 cc al dia. Eviti la ingesta excesiva de líquids sobretot a partir de les 19 hores. Controli el consum de sopes, caldos, aliments bullits, fruites i verdures amb alt contingut amb aigua (síndria, melo, amanida…).
d) S’aconsella seguir una dieta equilibrada i rica en residus i eviti els menjars condimentats, picants, amb greixos o amb espècies.
d) Eviti la obesitat i l’estrenyiment amb un consum adequat de fibra en la dieta.

2- Intenti assolir un adequat hàbit miccional (orini de forma programada cada  tres o quatre hores). No aguanti les ganes d’orinar. Prenguis tot el temps que calgui per orinar i buidar la bufeta completament.


3- No s’avergonyeixi mai de patir incontinència.


4- En el cas d’utilitzar bolquers o d’altres tipus d’absorbents, canviï-se’ls amb freqüència i eviti la humitat. Realitzi una adequada higiene diària de l'area urogenital.


5- No realitzi exercici físic intens que produeixi increments de pressió intraabdominal.

6- Procuri evitar les cistitis (veure: “Consells higiènico- dietètics per evitar les cistitis”).

7- Consulti al seu metge respecte a la necessitat de realitzar exercicis del sòl pèlvic (veure: exercicis per enfortir la musculatura del sòl pèlvic).

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt