LA COMUNITAT MÈDICA JA DISPOSA DEL PRIMER TRACTAMENT FARMACOLÒGIC PER A LA EJACULACIÓ PRECOÇ: LA DAPOXETINA (PRILIGY)
L’ejaculació precoç es un trastorn d’etiologia psicògena, que es defineix como la incapacitat del control voluntari adequat de l’ejaculació , la qual es produeix molt abans del desitjat i culturalment acceptat. 

L’ejaculació precoç, per tant impedeix la normal participació de la parella en una relació sexual satisfactòria. En determinats casos extrems pot no arribar a produir-se la penetració, la qual cosa seria causa d’esterilitat.
Es tracta possiblement d’un dels problemes sexuals més freqüents del baró, amb una prevalença de entre un 15 i 40 % de la població sexualment activa. Aquest trastorn constitueix el 31% de les consultes a les clíniques o consultoris de teràpia sexual. Afecta principalment a barons d’entre 20 i 40 anys d’edat i s’ha descrit com a comú i normal en les primeres relacions sexuals .
A pesar de que s’han realitzat múltiples estudis, basats en les respostes neurològiques davant diferents estímuls sensorials, entre pacients amb ejaculació precoç i voluntaris sense aquesta patologia; les bases neurofisiológiques de l’ejaculació precoç encara no estan clarament definides. Si be sabem que la sensibilitat muco-cutània genital no varia entre les persones amb o sense ejaculació precoç, si que es pot sospitar que existeix una correlació entre el temps de latència de la ejaculació i l’umbral sensorial individualitzat.
Si be , com hem dit, es tracta d’una entitat psico-sexual, diverses patologies s’han relacionat com a possibles causes d’ejaculació precoç. De entre elles destacarem els processos irritatius cervicouretrals (prostatitis), determinades lesions neurològiques (esclerosi múltiple, tumors medul·lars...) i la ingesta de determinades drogues com les amfetamines o la cocaïna.
TRACTAMENT MÈDIC DE L’ EJACULACIÓ PRECOÇ.
L’estudi farmacològic per al tractament de l’ejaculació precoç s’ha encaminat cap l’augment de l’umbral sensorial penià. Per aquest motiu s’han realitzat múltiples assajos clínics a doble cec amb placebo.
Els primers estudis es van realitzar amb fenoxibenzamina (simpaticolític) i la clomipramina (antidepressiu tricíclic). Un cop objectivat que els nivells baixos de serotonina a l’home s’asocien a una resposta sexual prematura, les investigacions es van centrar en els fàrmacs antidepressius inhibidors de la recaptació de serotonina, que incrementen els seus nivells tot potenciant l’acció d’aquest neurotransmisor a nivell pre i post sinàptic i per tant disminuint l’activitat simpàtica en l’ejaculació i el orgasme. De entre els compostos estudiats, la fluoxetina, la paroxetina i la sertralina son els que tenen els resultats més convincents. No obstant aquests fàrmacs, degut a la seva farmacocinètica, no els fan adients per al tractament d’aquesta patologia i per això mai han tingut aprovada aquesta indicació.
La dapoxetina és l’únic inhibidor de la recaptació de la serotonina que presenta una ràpida absorció amb concentracions plasmàtiques màximes (Cmax) en 1-2 hores despres de la ingesta del comprimit i amb una biodisponibilitat absoluta del 42% (rang 15-76%) i una ràpida eliminació (Priligy té un aclarament ràpid i produeix una concentració plasmàtica residual menor del 5% del pic màxim després de 24 hores.). Aquestes característiques fan que aquest fàrmac sigui adequat per al tractament d’aquesta patologia i es converteixi en un medicament purament urològic ja que ha perdut les característiques apropiades per poder considerar-se com a antidepressiu.
En els darrers estudis realitzats s’ha comprovat que la dapoxetina millora significativamente el temps de latència d’ejaculació intravaginal (IELT) tot arrivant a multiplicar-lo per 3, 4 o 5 segons el IELP inicial del paciente. Per exemple, el casos més freqüents són els pacients que presenten un IELP d’un minut, en aquests barons , la dapoxetina multiplica per 4 el IELT, per aquest motiu en els països europeus que ja s’ha comercialitzat aquest producte desde fa varis mesos el coneixen popularmente amb en nom de la “pastilla dels 4 minuts”.
La majoria dels efectes secundaris relacionats amb la dapoxetina van ser lleus o moderats i son dosi dependents. La dosi inicial es de 30 mgs, amb aquesta concentració els efectes secundaris més habituals que ens podem trobar són nausees (8,7%), cefalea (5,9%) i mareig (3%). L’altre presentació és de 60 mgs i la hem de reservar quan la resposta de 30 mgs sigui insuficient i els efectes secundaris siguin tolerables.
Prilligy s’ha de pendre de 1 a 3 hores abans de la relació sexual, millor assegut (ocasionalmente pot donar hipotensió ortostàtica) i amb un got d’aigua ple. Cal tenir precació de no pendre mes d’un comprimit cada 24 hores i no associar-lo amb alcohol, tramadol , fàrmacs antidepressius i fàrmacs antisicòtics.
El preu aproximat de cada comprimit de 30 mgs és de 12 euros i de momento no està subvencionat per la seguretat social.

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt