Recentment s'ha presentat la "Guia de prescripció d'exercici físic per a la salut (PEFS)" de la Generalitat de Catalunya.

Baixar la Guia en format PDF (2,27 Mb.)

Aquesta guia es repartirà per tots els Centres d'Atenció Primaria de Catalunya i serà el protocol d'actuació en aquesta matèria. En aquesta guia s'ha inclòs també un tema de la nostra especialitat, concretament la "Incontinència Urinaria d'Esforç "que ha estat elaborat pel nostre company, el Dr. Jaume Benages. 

A continuació us reproduïm la  presentació i els objectius de la guia PEFS

Presentació


El Departament de Salut està duent a terme una sèrie d’intervencions en diferents àmbits
(escola, àmbit sanitari, comunitat, empresa, etc.), per tal de promoure la salut per mitjà de
l’activitat física i l’alimentació saludables, que segueixen les directrius de l’Organització
Mundial de la Salut i s’emmarquen dins de l’estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció
de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludables).
Practicar activitat física moderada de manera regular és una eina efectiva de prevenció primària,
secundària i terciària que presenta pocs efectes negatius sempre que es dugui a
terme amb el control i la supervisió adequades. Tothom pot millorar o mantenir la seva
salut si practica activitat física adaptada a les seves característiques i necessitats. De fet, el
pitjor risc de l’activitat física és no practicar-ne.
El paper dels professionals sanitaris per promoure l’activitat física, aconsellar-la i prescriure-
la és cabdal; per això el Departament de Salut vol proporcionar als professionals d’atenció
primària eines que els en facilitin el consell i la prescripció. En aquesta línia, i juntament
amb la Secretaria General de l’Esport, els metges especialistes en medicina de l’educació
física i de l’esport i els llicenciats en educació física, amb la supervisió del Consell Assessor
sobre l’Activitat Física i Promoció de la Salut i de les principals societats científiques relacionades
amb el tema, s’ha elaborat aquesta guia de prescripció d’exercici físic que té en
compte les característiques i limitacions individuals, com ara la hipertensió, la diabetis, les
patologies osteoarticulars i fins a quaranta patologies diferents.
Aquesta guia de prescripció d’exercici físic per a la salut representa una actualització i extensió
de la guia que el Departament va publicar l’any 1994. Es caracteritza per ser el fruit
del treball conjunt i plasmar el consens assolit entre els diferents agents relacionats amb la
promoció de la salut per mitjà de l’activitat física, per basar-se en una visió integradora que
no exclou de la pràctica d’exercici físic en funció de possibles patologies sinó que proposa
alternatives basades en la millor evidència disponible.
Volem felicitar totes les persones, societats i institucions que amb les seves aportacions
han fet realitat aquesta publicació, i estimular-les a continuar treballant amb excel·lència
en aquesta línia de consens i cooperació. Esperem que la Guia de prescripció d’exercici físic
per a la salut sigui àmpliament utilitzada i esdevingui una eina beneficiosa i de referència.


Marina Geli i Fàbrega (Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya)

i Anna Pruna i Grivé (Secretària general de l’Esport )

 Objectius
Objectius generals


1)Conscienciar els professionals de l’exercici físic i de la salut que és necessari promoure
l’exercici físic saludable com a mètode de prevenció i tractament de les malalties pròpies
d’una societat avançada i cada cop més sedentària.


2)Esdevenir una eina de referència per a la prescripció de l’exercici físic amb finalitats saludables
de forma coordinada i consensuada entre els diferents sectors professionals implicats
en el consell i prescripció d’activitat física saludable, amb el suport de coneixements
basats en la màxima evidència científica.

Objectius específics


1)Utilitzar l’exercici físic com a eina de promoció de la salut, atesos els beneficis de la pràctica
de l’activitat física i l’exercici físic, no tan sols en persones aparentment sanes, sinó
també en aquelles amb certes “limitacions” per a la pràctica esportiva.


2)Aportar fitxes de prescripció d’exercici físic per a la salut (fitxes PEFS) d’aquelles patologies
que poden condicionar la pràctica de l’exercici físic i l’esport.


3)Consensuar i unificar els criteris, la nomenclatura i les pautes de treball entre els professionals
de la salut i els responsables de l’elaboració de programes d’exercici físic.


4)Afavorir la participació de tots els professionals implicats en el consell de l’exercici físic
com a eina terapèutica en tots els àmbits.


5)Establir i remarcar la importància de la realització periòdica de les valoracions funcionals
medicoesportives (VFME) en la detecció dels condicionants físics individuals i la consegüent
adaptació de la pràctica esportiva.

 

NOTA: A la pagina 138 i 139 de la guia PEFS podem trobar la fitxa sanitària i la fitxa tècnica de la incontinència urinaria d'esforç.

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt