Dr. Benages,

Tol el que sigui fer assquible informació a la gent amb llengua catalana sobre temes que són del seu interès personal és un bon servei que es fa a la nostra llengua. Celebro, per tant, que la seva associació hagui creat la pàgina web urologia.cat i celebro també que el nivell de consultes sigui alt.

Ben cordialment,

Veure carta

If you want a professional and reliable web hosting service, read this fatcow review and your search will end here.

Web Recomenda

logo acuclogo sculogo acmt