Distinció de Soci Honorífic. Condecoració amb el Ronyò d'argent

Segons els estatuts de l'associació son socis honoraris els que per algun motiu específic siguin reconeguts com a tals per l'assemblea de l'ACUC. 

La Junta a l’any 1994 va decidir oferir als Socis honoraris un ronyo de plata. Des de llavor s’ha donat aquest guardó a tots els presidents i secretaris sortints. Excepcionalment s’han donat a altres socis per les seves aportacions desinteressades a l’associació.

Socis d'Honor

L'Associació

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat