Qui som?

En els darrers quinze anys dos fets han modificat la prestació de serveis sanitaris i per tant de la Urologia a Catalunya i la resta de l' Estat. El primer, es la formació d' un considerable nombre d' uròlegs pel sistema M I R o en les escoles professionals i el segon, la creació de nombrosos centres hospitalaris en les comarques on la competència d'especialistes joves i ben formats fa que realitzin una urologia equiparable en qualitat i volum assistencial a la dels serveis d'Urologia dels centres hospitalaris de nivell 3.

Tot això no son paraules sense sentit, ja que dels 62 centres hospitalaris que integraven la XHUP al 1988, solament 4-5 eren de nivell 3, gestionaven uns 5.200 llits i estaven concentrats a Barcelona. La resta de centres, disseminats per les comarques controlaven uns 11 .000 llits d'aguts (Guia de Serveis 1988). Extrapolant aquestes dades a l'especialitat urologia i sumant l'assistència ambulatòria, sembla evident que fora dels grans centres hospitalaris on molts de nosaltres ens vàrem formar, existeix una activitat que d'alguna manera s'ha estat ignorant. Però aquest potencial urològic era previsible que s'expressà ho va fer formant l'ASSOCIACIÓ CATALANA D'URÒLEGS DE COMARQUES ALBARRAN, que pretén ser el mitja d'intercanvi d'informació científica i professional d'un col·lectiu amb unes característiques molt especifiques, com són: la dispersió geogràfica, l'actuació laboral en solitari o en petits equips, els escassos recursos tècnics, la pluriocupació, la manca de promoció professional, etc.. L'acollida d'aquesta iniciativa ha estat més que satisfactòria malgrat les pressions que d'una forma o altra s'han exercit per a que no progresses aquesta associació.

En l'acte fundacional de Sant Just Desvern, vaig manifestar l'esperança de que la difusió de l'activitat dels uròlegs de comarques de Catalunya seria ben acollida per aquells, les ments dels quals, permetessin veure en la discussió, un mecanisme de control de qualitat assistencial i una aproximació al mètode científic tan necessari en la nostra especialitat, qualsevol que sigui el lloc on s'apliqui.

Cal recordar que l 'ACUC no solament pretén desenvolupar una tasca científica - acadèmica, sinó tractar determinats aspectes professionals, com va quedar demostrat en la 1ª JORNADA de l'ACUC a La Seu d'Urgell, on es varen plantejar aspectes legals de certs procediments amb les mútues assistencials, etc., posant de manifest tot el que queda per fer, el vulnerables que som i la manca d'organismes que defensin al professional de la medicina.

E1 fet que aquesta activitat hauria d'haver nascut dins de l'Associació d'Urologia de l'Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears, es difícil d'entendre, donada la dinàmica sobretot acadèmica, controlada per i dirigida cap als grans hospitals de Barcelona. EI més important era crear aquesta associació i, una vegada creada, per decisió de l'assemblea es busca la col·laboració mes adequada.Com ha succeït en altres especialitats, la Urologia de comarques de Catalunya pretenia un espai d'expressió que abans no tenia, i el fet de que hagi aparegut aquesta associació ens ha d'alegrar a tots i cada vegada son més els que dipositen la seva confiança en la mateixa.Així doncs, amb la il·lusió de molts es va fundar l'ACUC al desembre de 1992, realitzarem la 1ª Jornada al maig de 1993 i ens disposem a realitzar la 2ª Jornada al juny de 1994. Altres projectes van agafant forma, malgrat que ara necessitem

L'Associació

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat