Junta directiva actual


 President
Dr. Naim Hannaoui


 Vicepresident 1er
Dr. M. Crego Tapias


 Vicepresident 2on
Dr. X. Pascual García


 Secretari General
Dra. M. Muniesa Calderó


 Tresorer
Dr. A. Pont Salvadó


 Vocal
Dr. M. Closas Capdevila


 Vocal
Dr. JM. Auguet Martín


 Vocal
Dr. J. Benages Pàmies


 Vocal
Dr. A. Prera Vilaseca


A.C.U.C.
Associació Catalana d'Uròlegs de Comarques
Passeig Prim 23 5 1ª
Tel. 977.31.11.38
E-mail acuca@acuc.cat

L'Associació

email@acuc.cat

Urologia.cat

La web pels usuaris de la urologia catalana
www.urologia.cat